عادی نشوید! آبان ماه… ماه معمولی شدن…

اين روزها با دانش‌آموزاني مواجه مي‌شويم که خسته و نااميد هستند و فکر مي‌کنند هرچه مي‌خوانند به نتيجه دلخواهشان نمي‌رسند و دلسرد از اين‌که شايد به رشته‌ي مورد علاقه خود نرسند…. ما ماه آبان را به ماه عادي شدن و ماه معمولي تعبير مي‌کنيم و بيش از هميشه نگران دانش‌آموزان هستيم …. براي همين تصميم گرفتيم چند نکته‌ را  به شما دوستان عزيز گوشزد کنيم و يادآوري کنيم به هدفتان فکر کنيد.

کنکوري‌هاي عزيز، براي کنکور درس خواندن با امشب خواندن و فردا امتحان دادن خيلي فرق دارد، شما امروز چيزي را مي‌خوانيد که قرار است چند ماه ديگر از آن سوال حل کنيد‌، چه بخواهيد و چه نخواهيد مطلبي را که امروز مي خوانيد اگر دوره نکنيد تا کنکور چيزي از آن را به ياد نخواهيد داشت…پس بايد رو به جلو پيش برويد و مطالب جديد را هرچه سريع‌تر بخوانيد، وسواس خواندتان را کم کنيد و هرچند وقت يکبار با يک برنامه درست به عقب برگرديد و دوره کنيد که در اين قسمت حتماً مشاور و برنامه‌ريز تحصيلي مي‌تواند به شما کمک کند.

مشکل تعداد زيادي از شما داوطلبان کنکور اين است که در خواندن بعضي مباحث پافشاري مي‌کنيد و مي‌خواهيد تا آخرين تست کتاب‌ها را هم بزنيد… وقت تنگ است گردش کار مطالعه خود را افزايش دهيد و بدانيد تجربه ثابت کرده است مطالعه‌ي يك مبحث به دفعات نتيجه عکس مي‌دهد…

بسياري از شما به محض افت در يک آزمون آزمايشي تمام اعتماد به نفس خود را  از دست مي‌دهيد و فکر مي‌کنيد مسير را اشتباه رفته‌ايد، دقيقاً اشتباه شما در همين جاست!!!

توجه داشته باشيد که درس خواندن چندين کتاب براي کنکور با خواندن يک کتاب براي يک امتحان و يک درس متفاوت است، شما قرار است چهار سال را در چهار ساعت امتحان دهيد، بايد ذهن خود را طبقه بندي کنيد، سريع‌تر مطالب نخوانده را به پايان برسانيد و تعداد تکرار و دوره‌ي خود را افزايش دهيد. حتماً در زمان دوره مي‌توانيد همه‌ي تست‌هاي آن مبحث را به پايان برسانيد. قطعاً اگر همه‌ي شما در مدت زمان دو هفته، يک سري مباحث مشخص با حجم کم را چندين بار بخوانيد مي‌توانيد رتبه‌ي خوب کسب کنيد!!!

تمام حرف ما با شما امروز اين است که نگذاريد” معمولي بودن ماه آبان” روي شما تأثير بگذارد…هميشه”به سبک ارديبهشتي‌ها”درس بخوانيد… نگران تست‌هاي نزده نباشيد…رو به جلو حرکت کنيد و مباحث جديد را بخوانيد…در برنامه چند بار تکرار داريم و فرصت داريم…

خانواده‌هاي دلسوز به اين موضوع توجه کنيد: اگر فرصت مي‌دهيد، توقع نداشته باشيد. فرصت با توقع، فرصت نيست!!!

ما مي‌دانيم، بايد موفق شويد…

موفقيت يک بايد است…