در سال‌هاي آخر دبيرستان، تشريحي درس  بخوانيم يا تستي…؟!

نتيجه‌هاي خوبي که تعداد زيادي از دانش آموزان، در کنکور هر سال مي‌گيرند نشان مي‌دهد يادگيري تشريحي سبب تثبيت بيشتر مطالب در ذهن و مطالعه‌ي تستي سبب سرعت عمل در به يادآوري مطالب مي‌شود. «يادگيري تشريحي» از دوام و ماندگاري ذهني بيش‌تري نسبت به يادگيري تستي  برخوردار است. لذا در در سال‌هاي اخير فاصله‌ي چنداني بين «يادگيري تشريحي» با تستي وجود ندارد و به نوعي «سواد، سواد است!» براي درس‎هايي مثل رياضيات و فيزيک سعي کنيد اول تمرين‌هاي کتاب درسي و جزوه‌ي دبير را حل کنيد حتي اگر قبلاً ده بار اين سؤالات را حل کرده باشيد باز از همين سؤالات شروع کنيد و بعد از آن به سراغ حل نمونه سؤالات امتحاني پر تکرار برويد. لازم به ذکر است که در مطالعه‌ي درس‎هايي مثل رياضي و فيزيک حتماً در کنار دست خود چرک‎نويس گذاشته و تمام مثال‎ها و فرمول‎هاي آورده شده در جزوه و کتاب را در آن نوشته و تکرار کنيد. يادتان باشد تا جايي‌که براي شما امکان دارد دست به قلم باشيد و “قلم و کاغذ شما با هم آشتي باشند…!”.مطالب را به زبان خود بيان کنيد اگر اين کار را پيش از امتحان نـتوانيد انجام دهيد، احتمالاً به هنگام امتحان هم قادر به انجام آن نخواهيد بود. اگر در يادگيري مثال‌ها، تمرينات و خودآزمايي‌ها و اشکال کتاب درسي مشکل داريد، بهتر است ابتدا از کتاب‌هايي که مبتني بر نمونه سؤالات تشريحي امتحانات نهايي سال‌هاي گذشته است، استفاده کنيد، سپس کار بر روي کتاب درسي را به عنوان سرچشمه‌ي  طرح سؤالات جديد آغاز کنيد. در ضمن ويژگي اين کتاب‌هاي کمک آموزشي تکرار بيش از يک‌بار، يک نمونه سوال است! و اين موضوع موجب ايجاد تسلط شما در يادگيري مطلب است.

يادگيري تشريحي يعني تفکر المپيادي…!!! بدانيد يادگيري تستي شکننده و غير ماندگار است و مسيري امن در جهت حل سوالات کنکور نخواهد بود…

آفرين به دانش آموزاني که به امتحانات تشريحي توجه علمي و ويژه دارند و نمره 20 مي‌گيرند!!!