کنکور، سه کلمه است!

هر ساله تعداد زیادی از بچه هایی که در کنکور سراسری شرکت می کنند در پایان راه وقتی کارنامه کنکورشان را می بینند به شدت شکّه می شوندو تعجب می کنند و اولین جمله ای که به زبان می آورند  این است که به اندازه ‏ی  تلاشمان نتیجه نگرفتیم.واقعاً امکان دارد در حد تلاش یکسالمان نتیجه نگیریم؟!

فرمول موفقیت در راه کنکور باور داشتن به این 3 کلمه است .ترس +علاقه+جدیت

ترس؛ یک داوطلب کنکوری باید بداند که یکسال از عمرو زندگیش را برای رسیدن به هدفی که برایش مهم است صرف می کند پس هرآنچه در توان دارد باید بگذارد و تلاشش را به نتیجه برساند در این راه قطعاً فرازو نشیب هایی هست (افت نمره – خستگی – حجم بالای مطالعه – شرکت نکردن در جمع های خانوادگی و دوری از تفریحات شخصی و…) ولی قطعاً هدف شما ارزش یکسال کنترل کردن این فشارها را دارد و باید ترس از دست دادن زمان را داشته باشد!

علاقه؛ همه ما علاقه‏مندی هایی در طول زندگیمان  داریم که همواره به دنبال کسب آن ها بوده ایم و در راه کنکور هم به همین شکل است با این تفاوت که همه برای بهترین ها تلاش می کنند پس باید تصور دیگران  از ما، یک حریف قدر باشد!! از خودمان حریف قدری بسازیم و این را به رقبا ثابت کنیم با کسب تراز و نمره‏ی بالا کارنامه آزمون های آزمایشی و پایش‏ها باور داشته‏باشیم که می‏توانیم به بهترین رشته‏ی مورد علاقه در دانشگاه ایده آل خود برسیم.اما همیشه باید فکر کنیم که این حجم زمان و انرژی که صرف می‏کنیم باید نتیجه دار شود و اگر نشود …. ترس از شکست خودش عاملی است برای رسیدن به موفقیت و کمکی است برای رهایی از خستگی و اگر به نتیجه‏ی دلخواه خود و اطرافیان دست پیدا نکنیم خستگی می‏ماند و ترسمان هم تحقق پیدا می کند.

جدیت؛ تمام داوطلبان کنکوری باید از کم کاری‏های خود بترسند و بدانند که در تمام زمان‏هایی که آن‏ها از دست می دهند گروهی در حال مطالعه هستند و همین لحظه لحظه ها در آخر شهر و دانشگاه ما را تعیین می‏کند. جمله‏ی معروفی را شاید بارها شنیده اید که :جدیت ، مقصد را نزدیک می‏کند. فرمول موفقیت 3 کلمه دارد ولی ترکیب این سه کلمه دنیایی از حرف و تلاش است. .در این یکسال طوری درس بخوانید که وقتی کارنامه کنکورتان را دیدید خودتان از عملکردتان راضی باشید و اطمینان داشته باشید که همه تلاشتان را کرده اید و از خطاها و اشتباهاتی که در طول یکسال با آن مواجه می‏شوید،لذت ببرید و از خطاهای خود با مطرح کردن موضوعات مشاوره‏ای مثل « اعتماد به‏نفس کم ، اضطراب زیاد، فراموش، عدم تمرکز ، وسواسی فکری ، کمبود وقت و ….» فرار نکنید!