موسسه های کنکور دغدغه ی کنکوری ها

بيشتر داوطلبان عزيز فکر مي‌کنند که يکي از راه‌هاي ورود به دانشگاه، شرکت در کلاس‌هاي آموزشي خصوصي يا کلاس‌هاي جمعي در مدرسه‌ها يا مراکز آموزشي مختلف است و اگر از اين مؤسسات و خدمات آن ها استفاده نکنند نمي‌توانند در آزمون سراسري رتبه کسب کنند. 1) کنکور آزمون غيرعادي نيست: به ياد داشته باشيد که […]