دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف یکی از دانشگاه‌های تهران است که در سال 1344با نام دانشگاه صنعتی آریامهر بنیان گذاری شد و پس از انقلاب به‌افتخار یکی از دانش‌آموختگان آن به دانشگاه صنعتی شریف تغییر نام داد.           این دانشگاه بسیاری از بهترین دانشجویان ایران را جذب می‌کند. از 500 هزار نفری که هر ساله در کنکور پذیرفته […]