چرا به میزان تلاشم نتیجه نمی گیرم…..؟!!!

اگر تلاش شما نتیجه نداده است در یکی از موارد زیر دچار مشکل هستید.

روش مطالعه:تمام درس‌ها را به یک شیوه مطالعه نکنید…..

روش برنامه‌ریزی‌: خاطره ننویسید… برنامه‌ها را پیش‌بینی کنید… از شنبه تا جمعه… درس به درس برنامه ریزی کنید…

انتخاب منبع نادرست: منابعی که تعداد تست تألیفی آن‌ها از تعداد تست کنکور و آزمون‌های آزمایشی سنجش بیشتر است توصیه نمی‌شود… تا می‌توانید به سراغ تست تألیفی نروید…….

روش تست زدن: روش خاصی وجود ندارد…… «سواد» مشکل تست زنی را حل می‌کند…..درست درس  بخوانید و به دنبال تاکتیک نباشید!

تمرین و تکرار کم: بلافاصله بعد از مطالعه ی هر مبحث، تعدادی سوال حل کنید (تست یا تشریحی!)

 هدف: 1.در منزل زیر 78% نزنید و این برایتان مهم  باشد 2. رسیدن به مباحث آزمون‌ها یک هدف بزرگ است…!

 عدم تمرکز حواس: دغدغه شما خواب، اعتماد بنفس، موبایل، تلویزیون، دوست و عوامل محیطی نباشد، فقط به درس فکر کنید و به نمره…….

بررسی آزمون های گذشته: آنقدر خوب درس بخوانید، که تحلیل سوالات آزمون برایتان جذاب باشد، طبیعی است درس نخوانید، علاقه ای به تحلیل اشتباهات خود نیز ندارید.