کنترل خواب آلودگی در حین مطالعه

وقتی در حین مطالعه دراز میکشید و بدن را در حالت کاملاً راحت قرار می دهید، اسید لاکتیک وارد خون و مایع بین سلولی شده و بدن خسته می شود. اسید لاکتیک مقدار زیادی اکسیژن خون را جذب میکند و با توجه به کاهش اکسیژن خون، مغز خسته می شود و به این علت هنگام مطالعه احساس خواب آلودگی می کنید، برای کنترل این حالت:

1-آب زیاد بنوشید.

2-در مکان خیلی گرم درس نخوانید چون هوای گرم اکسیژن کمتری دارد.

3-بلافاصله بعد از بیداری مطالعه را شروع نکنید.

4-وضیعت خود را عوض کنید.

5-غذای زیاد چرب نخورید.

6-مقداری کافئین بد نیست.

7-با علاقه مطالعه کنید.

8-به مطلب مورد نظر فکر کنید، اما روی کلمات خیره نشوید.