اول اجرای برنامه مدرسه یا اجرای برنامه آزمون آزمایشی؟

اغلب دانش آموزان مبتدی که در مسیر کنکور قرار می گیرند با یک مشکل تکراری روبه رو می شوند ، برنامه مدرسه را اجرا کنم یا برنامه آزمون؟ مگر هر دو ممکن است؟

نکته قابل توجه در اهمیت هر دو برنامه‏است چرا که هم برنامه‏ی مدرسه و اجرای تکلیف دبیران مهم است  و هم برنامه‏ی آزمون های آزمایشی .

یادتان باشد  شما در کنار اینکه باید “یک دانش آموز خوب” باشید باید یک “داوطلب نمونه” هم باشید.

یک دانش ‏آموز خوب صرفاً معلم های خود را راضی نگه می دارد و مشق می نویسد تا مبادا دبیر به او تذکر دهد! اما یک داوطلب خوب کار دبیر را مشروط به مفید بودن با کمی تغییر، در برنامه ‏ی‏ اصلی خود که مبتنی بر برنامه ‏ی آزمون آزمایشی است، تلفیق می کند و سپس با نظارت برنامه ‏ریز آموزشی خود، اقدام به اجرای آن می کند.

بودن هردوی این ها در کنار هم مهارتی میخواهد که شما باید به دست آورید. درست است که فشارساعت مطالعه‏ ی بالا و مدیریت این دو برنامه ، کار را سخت می کند ولی کسب رتبه‏ ی خوب که رشته ‏ی مورد علاقه‏ ی شما را در دانشگاه مورد تایید شما می سازد ارزش این تغییر را دارد.

اجرای برنامه‏ ی مدرسه یک اصولی دارد که شما موظف هستید در حد منطقی به آن برسید و به آن پاسخگو باشید.از تست زدن های با ضریب توازن بیش از حد برای یک درس در طول یک هفته بپرهیزید منطقی رفتار کنید و تعادل داشته باشید شما در طول هر هفته باید برای تمام دروس خود وقت مناسب  بگذارید و همه‏ ی مباحث آزمون آزمایشی را در طول هفته مطالعه کنید. پس وقت گذاشتن بیش از حد برای یک درس و در نتیجه نرسیدن به بقیه دروس که اغلب عمومی هاست، کار غلطی است و اصلاً حرفه ای نیست.. یک دانش آموز حرفه ای متعادل است. از طرفی شما بازخورد مطالعه تان را در آزمون خود می گیرید. سواد شما در اعداد کارنامه شما معنی پیدا می کند، پس فرار از آزمون بی معناست و باید برای آزمون ها، خودتان را آماده کنید. این امر یک باید اجتناب ناپذیر است.

مطالعه بودجه آزمون برای شب قبل از آزمون نیست بلکه داوطلب حرفه ای از مدت ها قبل برای آزمون آزمایشی خود برنامه ریزی کرده و به شدت علاقه مند است که گزارش عملکرد خود را ببیند تا خطاها را قبل از آزمون اصلی پیدا کند و به حداقل برساند. آمادگی سرجلسه آزمون به شما اعتماد به نفس و شهامت آزمون و خطا کردن را می دهد.