آزمون نعمت است،  نقمت* نیست!

برای چه مطالعه می کنیم؟ عیب یادگیری و مطالعه‏ی ما چه طور مشخص می شود؟ این مطالبی که می خوانیم بعد ها یادمان می آید؟ اصلاً این مبحث که خوانده ام را یاد گرفته ام؟ نکند سر جلسه کنکور وقت کم بیاورم؟ و و و

داوطلبانی که از آزمون دادن نمی ترسند سعی می کنند در هر آزمون خطاهایشان را به حداقل برسانند و خطاهای خود را دیگر تکرار نکنند. در واقع تجربه را تجربه نمی کنند.

داوطلبان حرفه‏ای از آزمون دادن برای محک خود و کسب تجربه استفاده می کنند . مدیریت زمان را تمرین می کنند. نتیجه برنامه ریزی خود را در آزمون می گیرند . پیشرفت خود را می بینند و متوجه افت خود می شوند.

ایرادات برنامه ی مطالعاتی خود را در زمینه یادگیری ، کم کاری تستی، بدفهمی ، فراموشی، کم خوانی همه متوجه می شوند. نتیجه‏ی آزمون نشان دهنده‏ی زحمات شماست.

زمانی پیشرفت و تلاش شما معنی پیدا می کند که اعداد کارنامه شما بیانگر این امر باشد.تراز کارنامه شما موقعیت شما را درکنار سایر رقیبانتان ارزیابی می کند پس می تواند به شما کمک کند که با دیدن تراز خود نسبت به موقعیت خود واقع بینانه تر عمل کنید. در واقع یا به اندازه‏ِی خواسته‏ی خود، تلاشتان را بیشتر می کنید یا انتظار خود رابه واقعیت علمی خود نزدیکتر می‏کنید.

در همه ی ازمون ها جز کنکور شما باید از کشف نقاط ضعف خود و ایرادات مطالعاتی خود خوشحال شوید چرا که این فرصت را دارید که ان را برطرف کنید و در سر جلسه کنکور از تکرار دوباره ان جلوگیری کنید ولی اگر خود را در محک ازمون قرار ندهید روز کنکور با هزار سوال بی جواب روبه رو می شوید.

در حقیقت آزمون ندادن باعث می شود که از خطاهای خود فرار کنید و این خطاها تا روز کنکور مشخص و هویدا نشود و زمانی روشن شود که یک سال زحمت شما را تحت الشعاع قرار دهد.

یادتان باشد برای موفقیت،باید بتوانید سواد خود را در زمان کم انتقال دهید!

و تامل در این جمله‎‏ی مهم را به خواننده این مقاله واجب می دانیم:

زمانی در آزمون ها پیشرفت می کنید که بپذیرید نمره ای که کسب کرده اید کم است!

* نقمت: عذاب