چرا بعضی داوطلبان چند سال در کنکور شرکت می کنند اما رتبه بهتری کسب نمی کنند؟

یک سال، دو سال، سه سال …. ماندن پشت کنکور در کل از دیدگاه ما تایید نمی شود، چون در هر سال درصدی از دانش شما تحلیل می رود و اینکه هر سال تغییراتی هر چند جزئی در منابع مطالعاتی و کتب درسی ایجاد می شود.

اما اگر به هر دلیلی در سال اول در کنکور شرکت کردید و رتبه قبولی لازم برای پذیرش در رشته، شهر و دانشگاه مظلوب به دست نیاوردید بایستی ضمن حفظ آنچه که بلدید، اقدام به یادگیری ریز مباحثی در هر کتاب درسی کنید که همیشه از سوالات آن قسمت، فرار می کردید!

یک داوطلب فارغ التحصیل به مراتب نیاز بیشتری به مطالعه براساس برنامه ریزی درسی و شرکت در “کلاس های برنامه ریزی” دارد، چون معمولا با یک هیجان اقدام به شروع می کنید و بعد از چند هفته احتمال افت تحصیلی و بازگشت به روال گذشته (سال قبل) وجود دارد.