چرا بعضی داوطلبان چند سال در کنکور شرکت می کنند اما رتبه بهتری کسب نمی کنند؟

یک سال، دو سال، سه سال …. ماندن پشت کنکور در کل از دیدگاه ما تایید نمی شود، چون در هر سال درصدی از دانش شما تحلیل می رود و اینکه هر سال تغییراتی هر چند جزئی در منابع مطالعاتی و کتب درسی ایجاد می شود. اما اگر به هر دلیلی در سال اول در […]

ساختار صحیح مطالعه درس ریاضی

روش های بسیاری برای مطالعه و یادگیری درس ریاضی توسط مشاورین و دبیران ارائه شده است. اما معمولا هر روش برای تمامی داوطلبان قابل اجرا نیست و به یادگیری اصولی و پایدار منتهی نمی شود. از این رو طبق تجربیات سال های گذشته، روش مطالعه ی کلی درس ریاضی را برای تمام رشته ها در […]