اگر از حالا شروع کنم ممکن هست قبول شوم و رتبه زیر 900 کسب کنم؟

دیبازر به برنامه خود ایمان دارد و اگر هر داوطلبی حتی از حالا شروع کند به شرط رعایت کل موارد، حتما نتیجه مطلوب خواهد گرفت. به جای آنکه دائماً برنامه را تغییر دهید، مشاور عوض کنید، کتاب تست جدید بخرید و … هر چه سریعتر خودتان را تغییر دهید و ساختار شکنی کنید و مطابق […]

ما فرزندانمان را به شما سپردیم که خودمان را با او درگیر نکنیم!

به فرزند خود اعتماد کنید، اما از او بیشتر از حد دفاع نکنید! معیار ارزشیابی ما جهت درسخوان بودن یک دانش آموز به میزان کم خوابیدن، تحویل دادن گوشی موبایل و پای تلویزیون نبودن، نیست. درس خواندنی موثر است که نمره و نتیجه بدهد. برنامه ریزی و درس خواندنی که نمره ندهد و یا تغییری […]

با استفاده از برنامه ریزی و مشاوره دیبازر، آیا باز هم نیازی به نظارت اولیا هست؟

نظارت اولیا باید به طور دائم وجود داشته باشد اما تا جاییکه نظارت شما رنگ و بوی بی اعمتادی به خود نگیرد و عزت نفس دانش اموز را در مواجهه با مشکلات درسی و برنامه ریزی از بین نبرد. اولیایی که در حین درس خواندن به فرزندان خود اعتماد می کنند، مطمئن باشند که چند […]