در نوروز 99 باید چطور درس بخوانیم؟ چه بخوانیم؟

آنچه که باید به آن توجه کنید، این است که نباید برنامه نوروز را معطوف به دو هفته کرد. برنامه ریزی نوروز آقای دیبازر هر سال بین 5 تا 6 هفته خواهد بود که در آن بیش از 80 درصد مباحث کتاب درسی در تمام پایه ها قرار می گیرد. شیوه مطالعه در برنامه نوروز […]