كنكورستان …!

اهالي ديار کنکور سلام؛ مواد لازم جهت داوطلب شدن، درس‌خوان شدن، يا بهتر بگوييم؛ چه کار کنيم تا يک هنرپيشه‌ي کنکوري نباشيم…؟! گام اول: چند ماه…، چند هفته…، چند روز…، چند ساعت…، تا روز موعود  فرصت داريم؟ گام دوم: چه حجمي و چند عنوان و چند سرفصل درسي را در اين زمان آماده کنيم؟ گام […]