آزمون کارشناسی به پزشکی

مشاور باید با برنامه‌ریزی شما را در مسیر اصلی و مطمئن پیش ببرد اگر مشاورتان به شما راه‌های میان بر را پیشنهاد می‌کند پس به برنامه‌ریزی که برایتان ارائه کرده‌اند ایمان ندارند مسیری دشوارتر از کنکور و نامطمئن: متاسفانه تعدادی از دانش‌آموزان و داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور سراسری که مایل به ادامه تحصیل در […]