برای مطالعه در نوروز و بعد از آن کتابخانه بهتر است یا خانه!!

سال هاست که بحث پانسیون مطالعاتی یا اردوی مطالعاتی و یا کتابخانه بین دانش آموزان و علی الخصوص کنکوری ها داغ و داغ تر می شود. از ابتدای سال تحصیلی بیشتر دانش آموزان  به آن فکر می کنند و با نزدیک شدن به نوروز و به قول خیلی از همکاران مشاور و یا آموزشگاه ها […]

در نوروز 99 باید چطور درس بخوانیم؟ چه بخوانیم؟

آنچه که باید به آن توجه کنید، این است که نباید برنامه نوروز را معطوف به دو هفته کرد. برنامه ریزی نوروز آقای دیبازر هر سال بین 5 تا 6 هفته خواهد بود که در آن بیش از 80 درصد مباحث کتاب درسی در تمام پایه ها قرار می گیرد. شیوه مطالعه در برنامه نوروز […]