چطور مطمئن شویم رشته‌ای که انتخاب کرده‌ایم برای ما مناسب است؟

انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب رشته دانشگاه سراسری و آزاد، 2 انتخاب بسیار مهم است. لذا حتما با صاحب فن و افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند مشورت کنید. به دنبال این باشید که شما به یک رشته هویت بدهید نه آنکه رشته ای را انتخاب کنید که آن رشته به شما هویت […]