برای پاسخ به سوالات آزمون EBT بین 30 تا 45 دقیقه زمان بگذارید.

نام و نام خانوادگی
سال تولد
مقطع تحصیلی
شهر محل سکونت
ایمیل
شماره تماس