تفاوت های داوطلب واقعی و هنرپیشه کنکوری

سيد امير ديبازر به عنوان يك برنامه‌ساز و برنامه‌ريز آموزشي كه نزديك به بيست سال فعاليت در اين حوزه داشته، تجربيات زيادي را جهت تفكيك دانش‌آموزاني كه «دوست دارند موفق شوند» نسبت به دانش‌آموزاني كه «مي‌خواهند قبول شوند» به دست آورده است و اين تجربه در قالب «جدول مقايسه‌اي» زير به شما ارائه‌‌ مي‌شود، اين مطالب در قالب يك گزارش و مصاحبه با ايشان گردآوري و تنظيم گرديده است:

در آخر بايد اين‌گونه نتيجه‌گيري كنيم كه «دانش‌آموز خوب بودن»، همانند «پدر و مادر خوب بودن» يك مهارت است و با «داشتن علاقه به درس خواندن» متعاقبا «موفقيت تحصيلي» به وجود مي‌آيد