برترها چه عالی با شما سخن می گویند

به توصیه های تعدادی از دانشجویان امروز و داوطلبان دیروز (کنکور پارسال) توجه کنید…..جداً خواندنی است!

سیده ارغوان زیبایی _مهندسی برق صنعتی شریف(روزانه): استرس زاییده ی کم کاری خود دانش آموز است نه چیز دیگر و اولیا به جای استرس دادن همراه باشند.

سارا عرب_پزشکی سمنان(روزانه): مدرسه محور بودم ولی با برنامه آقای دیبازر برنامه ریزی و ایجاد نظم در برنامه را یاد گرفتم.

شهرزاد عبدالهی_دندان پزشکی تهران (آزاد)+دندان پزشکی بابل: سال اول زیادی درگیر مدرسه بودم و به برنامه آقای دیبازر اعتماد نداشتم و نتیجه هم نگرفتم ولی سال بعد تمام تمرکزم رو ی برنامه بود و نتیجه ی دلخواهم را گرفتم.

مهسا سروی_پزشکی کرج (روزانه)+پزشکی تهران (آزاد): تنها کلید موفقیت من، برنامه ریزی متفاوت من بود .(استراتژی های متفاوت ، نتیجه ی متفاوت می دهد!)

بیتا امانی_پزشکی یزد (روزانه)+داروسازی تهران (آزاد): آزمون ها ی پایش ، قلم چی و سازمان سنجش را جدی بگیرید.کسب نمره ی بالا برایتان مهم باشد!

مهسا غندالی_مهندسی عمران نقشه برداری خواجه نصیرالدین طوسی (روزانه): اعتماد 100% به برنامه آقای دیبازر ( تجربه رو تجربه نکردم ).

فاطمه صمدی_تغذیه شهید بهشتی (روزانه): جدیت آقای دیبازر و دلسوزانه کار کردن ایشان به من انگیزه می داد .

زهرا سهرابی_داروسازی شهید بهشتی (روزانه): قبلاً به مشاوره اعتقاد نداشتم ولی شیوه ی متفاوت برنامه باعث موفقیتم شد و اعتقاد پیدا کردم.

دعا شاه پسند_دندان پزشکی کرج (روزانه)+دندان پزشکی تهران (آزاد): وقتم رو صرف کلاس های متفاوت نکردم و آقای دیبازر هدایت تمام درس های من را به عهده داشتند .

آذین ارجمند_دندان پزشکی قزوین (روزانه): در ابتدا برنامه با مدرسه هماهنگ نبود ولی به مرور زمان برنامه ی آقای دیبازر، برنامه ی مدرسه را پوشش داد.

نگین باکویی_داروسازی تهران (آزاد)+پزشکی بابل: حل تستهای مبحثی کتاب های دور دنیا را از اول سال و قبل از عید جدی بگیرید .

نیکو روز بهانی_پزشکی قزوین (روزانه): رمز موفقیت من ، داشتن رابطه ی خوب با مشاورم بود.

ثنا کشکولی_مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف: بیش از حد درگیر کلاس کنکور نشدم، هر کجا لازم بود به تشخیص آقای دیبازر عمل کردم.

فاطمه یوسفی_داروسازی دانشگاه تهران (روزانه): برنامه ی آقای دیبازر مرا از سر درگمی درآورد و با نظم تا انتها مسیرم را ادامه دادم.

رعنا السادات خونساری_مهندسی برق علم و صنعت (روزانه): شرکت در آزمون های جمعه بازده ی فوق العاده ای می دهد.

صبا زمانی_دارو سازی تهران (آزاد)+پزشکی قزوین: “دانش آموز مدرسه ای بودن” در سال کنکور بسیار دشوار است زیرا هر دبیر ساز خودش را میزند ولی برنامه ی آقای دیبازر همه ی درس ها را با هم و در تعادل پیش میبرد و تلفیق برنامه ی مدرسه و آزمون ها عالی بود.