انتخاب رشته، آینده‌ای از جنس دغدغه…!

اهمیت انتخاب رشته:

انتخاب رشته آخرين قدم در فرآيند ورود دانش‌آموزان به دانشگاه است و نتيجه‌ی زحمات چندين ساله داوطلبان به یک انتخاب رشته صحیح و منطقی بستگي دارد. بنابراین پی بردن به اینکه چگونه يک انتخاب رشته صحيح داشته باشيم در رسیدن به موفقیت بسیار اهمیت دارد.    

نقش انتخاب رشته در آینده فرد:

 دانش‌آموزان داوطلبان ورود به دانشگاه در مرحله‌ی مهم انتخاب رشته تحصیلی خود قرار دارند، مرحله‌ای که سازنده‌ی آینده شغلی و اجتماعی آنان خواهد بود.

همچنین لازم به توضیح است که مرحله‌ی انتخاب رشته‌ی تحصیلی در معرض آسیب هایی است که عدم آگاهی و اطلاعات لازم و کافی می‌تواند آینده و توانایی جوانان را تحت تأثیر قرار دهد. همچنان که مواجهه‌ی درست، سنجیده منطقی و مدبرانه با انتخاب رشته می‌تواند نویدبخش آینده و راهی مطمئن و کم دغدغه برای آن‌ها باشد.

عوامل تأثیرگذار بر انتخاب رشته:

مهمترین عوامل تاثیرگذار در انتخاب رشته‌ی داوطلبان، به دو دسته‌ی عوامل بیرونی و عوامل درونی تقسیم می‌شود.

عوامل بیرونی عبارتند از:

خانواده، محیط آموزشی، افراد تأثیرگذار در زندگی فرد داوطلب، گروه همسالان و رسانه ها

عوامل درونی عبارتند از:

علاقه‌ی داوطلب، ارزش‌ها و اعتقادات، مهارت و توانایی فرد، ویژگی‌های شخصیتی و اهداف

برای انتخاب رشته‌ی صحیح داوطلبان باید از نظرات افرادی استفاده کنند که دارای اطلاعات کافی در زمینه‌ی انتخاب رشته باشند. همچنین می‌توانند از منابعی که باعث بالا بردن آگاهی در زمینه‌ی انتخاب رشته می‌شود نیز استفاده نمایند.

داوطلبان باید در انتخاب رشته، محدودیت‌ها و شرایط خود را در نظر داشته باشند و پس از انجام مشورت‌های لازم، برای انتخاب رشته تصمیم‌گیری کنند.

رعایت نکات فنی و غیرمشاوره‌ای در انتخاب رشته آنقدر اهمیت دارد، که داوطلبی که می‌خواهد بعد از دریافت کارنامه‌ی کنکور، حتماً قبول شود باید موارد فنی را بیشتر از نگاه به علاقه‌ی خود مورد توجه قرار دهد.

انتخاب رشته به صورت کامپیوتری و با نرم افزار از نوع انتخاب رشته‌های بازاری است. این کار یک موضوع کاملاً فردی و شخصی سازی شده است و هر مشاور موظف است برای هر داوطلب به صورت جداگانه وقت بگذارد و انتخاب رشته را به دستیاران خود به جهت کسب منافع بیشتر واگذار نکند.