برنامه سازی و برنامه ریزی آری! مشاوره نه!

همواره داوطلبان کنکور و حتی دانش آموزان مقاطع تحصیلی پایین تر با دو موضوع مواجه هستن:

1_مشاوره.

2_برنامه ریزی درسی!

اما شما جزء کدام دسته هستید؟!!!دانش آموزی با درگیری های مشاوره ای یا دانش آموزی با دغدغه های برنامه ریزی؟!!!

اگر جزء دسته ی اول باشید به طور دائم درگیر پیدا کردن راه حل برای موضوعاتی هستید مثل خواب خود را چگونه کم کنم؟انگیزه ی خود را چگونه افزایش دهم؟با بی دقتی چه کنم؟تمرکز خود را چطور بالا ببرم؟فراموشی خود را چطور کنترل کنم؟پرش فکر دارم!ایا امسال قبول می شوم؟چون می ترسم نتیجه نگیرم پس درس نمی خوانم!ووو

این دسته از دانش آموزان معمولاً در ازمون های پایانی و کنکور نتایج درخشانی کسب نمی کنند چون وقت خود را صرف اموری می کنند که فقط خودشان می توانند به خودشان کمک کنند.اما دسته ی دوم دانش آموزانی هستند که درگیری ذهنی آنها روی انتخاب منابع مطالعاتی،کتابهای کمک آموزشی، درصد تحلیل تستهای که حل می کنند،یادگیری شیوه ی مطالعه ی هر بخش از کتاب درسی،تحلیل آزمون های آزمایشی،شرکت فعال در مدرسه و ازمون ها، و حرف شنوی کامل از برنامه ساز و برنامه ریز آموزشی شان است و بدون نظر برنامه ساز خود اقدامی در جهت تغییر برنامه نمی کنند!

امیدواریم شما جز دسته ی دوم باشید و در این روزها به جای درگیری های مشاوره ای،دغدغه های برنامه ای داشته باشید! و ما هم در حل مشکلات علمی و درسی و برنامه ریزی به شما کمک خواهیم کرد.