بهترین مدل یادگیری از نظر استاد دیبازر چیست؟

بهترین مدل یادگیری این است که تا مسلط نشدید وارد فرآیند تست زنی نشوید! شاید الان تعجب کنید که پس “تست زنی آموزشی” چه جایگاهی دارد؟!!

جواب شما این هست: قبل از حل تست باید روی نمونه سوالات تشریحی خصوصا سوالات کتاب درسی و متن درسنامه کتاب درسی کاملا مسلط باشید. در واقع حل سوال تشریحی یا تفکر المپیادی زیر ساخت و مقدمه ورود به فرآیند حل سوالات تستی است.

یادگیری با حل تست یک یادگیری پراکنده و در هم و برهم است و ذهن را کلیشه می کند و باعث می شود در سر جلسه آزمون آزمایشی یا کنکور در برابر کوچکترین تغییر در سوال احساس کنید چون مشابه به آن را ندیدید و تست را یا غلط بزنید یا نزده رها کنید، دقت کنید تست زنی با شبیه سازی یک مدل یادگیری اشتباه است چون خلاقیت شما را در مواجهه با حل سوالاتی با تیپ جدید کاهش می دهد.