رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور گفت: مهارت محور نبودن دانشگاه‌ها، سردرگمی داوطلبان مجاز کنکور سراسری در انتخاب رشته و اتلاف سرمایه‌های انسانی را به دنبال دارد.

ابراهیم صالحی‌عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، با توجه به این‌که ۵۲ درصد داوطلبان مجاز کنکور انتخاب رشته نکردند، گفت: آگاهی بخشی به دانش‌آموزان در طول ۱۲ سال تحصیلی در تعیین مسیر برای آینده آنها ضروری است و در این راستا یکی از رسالت‌های وزیر آینده آموزش و پرورش کشور باید جدی گرفتن این رویکرد در مسیر آموزشی باشد.

وی ادامه داد: اگر در نظام آموزشی کشور هدایت به سمت مهارت‌آموزی انجام شود، دانش‌آموزان کنکوری با برنامه‌ریزی هدف خود را شناسایی کرده و آن‌را دنبال می‌کنند، این امر برای جلوگیری از سردرگمی داوطلبان مجاز کنکور سراسری در انتخاب رشته ضروری بوده و مانع اتلاف سرمایه‌های انسانی است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور درباره سرفصل‌های درسی نیز بیان کرد: این سرفصل‌ها تابع ۳ سیستم است که از جمله نظام علمی دانشگاه، آموزش عالی اساتید و مدرسان دانشگاه، بخش دیگر در ارتباط با صنعت و نظام آموزشی پایه‌ای و عمومی است. تنظیم این سرفصل‌ها براساس شایستگی ضرورت دارد و در این راستا، نیاز اساسی نظام آموزشی، بازنگری دروس است.