تعدادی از داوطلبان دائما بیان می کنند که ” ما کُند هستیم” ” نمی رسیم عین برنامه درس بخوانیم” “نمی رسیم سوال حل کنیم” ” در آزمون ها وقت کم می آوریم” و …

جالب تر اینکه این دسته از داوطلبان در کارها و زندگی روزمره شان نیز کند هستند و دائما در انجام کارها دیرکرد دارند. پس اولین راهکار برای داوطلبانی که لاک پشتی درس می خوانند این است که در اجرای امور شخصی خود کمی شتاب کنند و در کل گردش کار بالاتری در زندگی و رفتارهای روزمره شان داشته باشند. تلاش کنند در واحد زمانی یک ساعت هر روز نسبت به یک ساعت روز قبل حجم و تعداد کارهای بیشتری را جا دهند!!

راهکار بعدی این خواهد بود که سعی کنید با کاغذ و قلم آشتی کنید.. کمتر ذهنی کار کنید . هر چقدر در حین درس خواندن بیشتر دست به قلم باشید و بیشتر بنویسید و چرک نویس های بیشتری تولید کنید، دقت بیشتری در یادگیری خواهید داشت