قائم مقام ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سهمیه‌های کنکور ساماندهی می‌شود اما به کلی حذف نمی‌شوند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، منصور کبگانیان قائم مقام ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سهمیه‌های کنونی موجود در کنکور متنوع، متعدد و زیاد هستند، قرار است این سهمیه‌ها ساماندهی شوند، اما این سهمیه‌ها به کلی حذف نمی‌شوند، زیرا وجود سهمیه‌های حداقلی لازم است.

سهمیه 5 درصدی بهیاران در کنکور

وی درباره دلیل مصوب شدن سهمیه پنج درصدی برای بهیاران در پذیرش کنکور، بیان کرد: در موضوع تصویب سهمیه برای بهیاران در دوران شیوع ویروس کرونا اعتقاد بر این بود که با توجه به شرایط اضطراری موجود قرار دادن سهمیه 5 درصدی لازم است.

کبگانیان افزود: برای اینکه بهیاران را تشویق کنیم این سهمیه را در نظر گرفتیم و تصویب این سهمیه منافاتی با اصل ساماندهی سهمیه‌های کنکور ندارد، ساماندهی سهمیه‌ها را در دستور کار داریم و منتظر هستیم که شورا‌های اسلامی شدن دانشگاه‌ها نتیجه بررسی این مصوبه را اعلام کند.