دلایل زیادی برای ایست نمرات دانش آموزان و حتی افت تحصیلی وجود دارد. مهم ترین دلیل آن، حذف تعداد زیادی از مباحثی است که دانش آموزان دائم در یادگیری آن ایراد دارند و این اشکالات دائماً همراه با دانش آموز است.

لذا توصیه می کنیم جهت رشد و تغییر نمرات حتماً اقدام یه مطالعه مباحث جدید کنید و حتماً در پایان هر هفته رفع اشکال نمایید.

در ضمن تسلط در حد توانایی تدریس یک به یک تمرینات کتاب درسی و مثال های حل شده کتاب درسی الزامی است که متاسفانه خیلی از دانش آموزان فقط به حل تعدادی از تمرینات کتاب درسی که دبیر مدرسه در جزوه به آن ها اشاره کرده، اکتفا می کنند و این موضوع آسیب علمی جدی در سال آخر به دانش آموزان می زند و پایه آن ها را ضعیف می کند.