هر سال میزان اعمال سهمیه مناطق متغیر است. در سال 99 نیز لایحه ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که تا امروز که این مقاله نوشته می شود، هنوز تصویب نشده است.

بر اساس این لایحه، میزان اعمال سهمیه مناطق دستخوش تغییر می شود، اینکه تا چه حد به نفع شما خواهد شد را باید در زمان انتخاب رشته سپس اعلام نتایج، قابل تحلیل خواهد بود.

اما آنچه که مسلم است اعمال سهمیه ها هر چند که کم یا زیاد شود باید حاصل جمع 4 درس عمومی شما حداقل بالای 260% باشد تا بتوانید در یک رشته مطلوب در سراسری پذیرفته شوید. (درصد سایر درس ها قبلا در اینستاگرام اعلام شده است.)