یک دانش آموز حرفه‌ای قطعاً در پایه دهم کل تمرینات کتاب درسی را چند بار حل می‌کند و تمام تست‌های یک منبع را برای هر درس به طور کامل در همان پایه حل می‌کند و در سال یازدهم نسبت به دوره‌ی پایه دهم طبق برنامه دیبازر اقدام می‌کند و پایه یازدهم را نیز مثل پایه دهم در سال یازدهم جمع می‌کند و به این ترتیب در سال آخر و پایه دوازدهم به هیچ عنوان با حجم زیاد مطالب و فشار برنامه مواجه نخواهد شد و حتماً در کنکور رتبه‌ای زیر 100 کسب خواهد کرد. مشروط به رفع اشکال و حل سوال به تعداد زیاد طبق برنامه‌ی دیبازر