انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب رشته دانشگاه سراسری و آزاد، 2 انتخاب بسیار مهم است. لذا حتما با صاحب فن و افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند مشورت کنید.

به دنبال این باشید که شما به یک رشته هویت بدهید نه آنکه رشته ای را انتخاب کنید که آن رشته به شما هویت دهد.

اگر به رشته ای که در آن فعالیت می کنید علاقه مند باشید به جای آنکه دچار دغدغه ها و مشکلات “مشاوره ای” شوید، دائم به دنبال پیدا کردن یک “برنامه” جهت رشد خود رد آن زمینه هستید و خلاقیت شما در بهبود شرایط کاری و تحصیلی شما افزایش می یابد.