بایدها و نبایدهای یک مشاور و برنامه ریز تحصیلی در مقاطع نزدیک به کنکور چه چیزهایی هستند:

مشاور باید از شما آزمون بگیرد.

مشاور باید از شما بخواهد در آزمون آزمایشی معتبری شرکت کنید

مشاور نباید صرفا کارهای مدرسه شما را در اولویت قرار دهد.

مشاور باید برنامه‌ریزی دقیق و منظم به شما ارائه کند.

مشاور نباید شما را دائم به سمت کلاس و معلم هدایت کند.

مشاور نباید شما را اجبار به خرید نوع خاصی از کتاب‌های کمک درسی کند.

مشاور باید سخت‌گیر باشد.

مشاور نباید دائماً به شما بگوید نگران نباش، درست میشه!!!

مشاور باید روی کتاب‌های درسی مسلط باشد.

مشاور نباید فقط به ساعت مطالعه اهمیت دهد!! کیفیت اجرا و نتیجه‌ای که از اجرا می‌گیرید مهم‌تر است.

به بیان دیگر؛ شما نباید احساس کنید که مشاورتان برنامه‌ی خاصی تا کنکور ندارد!