برنامه ریزی پایه نهم

برای پایه ریزی کنکوز لازم است دروس پایه نهم را کامل و بدون نقص یاد بگیرید. لذا برای قبولی حتمی و آسان تز شدن مسیر کنکور باید از پایه نهم برنامه ریزی و تعهد به برنامه را یاد بگیرید.

خدمات پایه نهم مجموعه دیبازر:

  • برنامه ریزی تکمیلی ویژه آزمون ورودی سمپاد و آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و خاص
  • برنامه ریزی مطالعاتی روزانه کلیه دروس عمومی و اختصاصی پایه نهم همراه با آموزش روش مطالعه کتاب درسی
  • آموزش تکنیک ها و روش های صحیح حل سوالات تشریحی و چهارگزینه ای جهت کسب معدل 20 در امتجانات نهایی پایه نهم و ورود به دوره متوسطه دوم
  • هدایت تحصیلی جهت انتخاب رشته تحصیلی در متوسطه دوم و آشنایی دانش آموزان با کلیه رشته های دانشگاهی
  • برنامه ریزی ویژه 2 عنوان درسی ریاضیات و علوم تفکیکی (فیزیک، شیمی، زیست و زمین شناسی) با توجه به انتخاب رشته تحصیلی ریاضی و تجربی