کلاس های حضوری در تهران برگزار می گردد لذا در صورتی که امکان حضور هفتگی در کلاس ها را ندارید لطفا به بخش مکاتبه ای رجوع کنید