بارگزاری فایل ها
  حجم فایل کمتر از 2MB و نام فایل “نام و نام خانوادگی” به انگلیسی باشد

استان- شهر و ...