ابتدا انتخاب فایل را بزنید و سپس بارگذاری فایل را بزنید.حجم فایل عکس کمتر از 2MB و نام فایل “نام و نام خانوادگی” به انگلیسی باشد

 

فارسی تایپ کنید
استان- شهر و …