برنامه ریزی کنکور تجربی
تفاوت در برنامه مطالعاتی کنکور
کلیک کنید
خدمات برنامه ریزی مدارس
مدارس و موسساتی که برای همایش ها و برنامه ریزی تحصیلی نیازمند همکاری هستند به این بخش مراجعه کنند
کلیک کنید
قبل
بعد

در برنامه ریزی حضوری به طور مستقیم با استاد دیبازر در ارتباط خواهید بود و تمامی سوالات مشاوره ای و مشکلات تحصیلی تان را با راهنمایی ها و راه کارهای ایشان حل خواهید کرد:

(با توجه به شیوع کرونا، در سیستم برنامه ریزی حضوری فقط به صورت خصوصی ثبت نام انجام می شود)