نظارت اولیا باید به طور دائم وجود داشته باشد اما تا جاییکه نظارت شما رنگ و بوی بی اعمتادی به خود نگیرد و عزت نفس دانش اموز را در مواجهه با مشکلات درسی و برنامه ریزی از بین نبرد.

اولیایی که در حین درس خواندن به فرزندان خود اعتماد می کنند، مطمئن باشند که چند هفته اینده به نتیجه کنکور فرزندشان افتخار خواهند کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.