انتخاب رشته نهم به دهم

برای شرکت در آزمون لطفا از طریق درگاه زیر واریز خود را انجام داده و فیش واریزتان را به همراه مشخصات داوطلب به شماره 09126085000 ارسال فرمایید، سپس رمز عبور ورود به آزمون برایتان ارسال خواهد شد.

ورود به آزمون

پس دریافت رمز عبور، اینجا کلیک کنید